Disclaimer

De website van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kunnen wij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Een door het Expertisecentrum voor het Slagersambacht verstuurd (email)bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan jou is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.