Activiteiten opgepakt

Activiteiten Expertisecentrum voor het Slagersambacht hervat

Gelukkig hebben we binnen de verruimde Corona maatregelen een aantal activiteiten van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht kunnen oppakken. Op 9 juni was er op ’s avonds een ambassadeursbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst stonden twee thema’s op de agenda:

  • Dierwelzijn op de slachthuizen en bij zelfslachtende slagers
  • De vraag ‘is het interessant om als slager/ondernemer zelf te slachten’.

Peter Bolkenbaas heeft een presentatie verzorgd over dierwelzijn en de activiteiten van SVO T&A en Certifex food bij het opleiden en trainen van medewerkers die een rol hebben bij het dierwelzijn op de slachtplaatsen. De actualiteit en negatieve zaken die kort voor de Corona crisis helaas weer ruim in de media-aandacht hadden gekregen maakt het noodzakelijk dat we als medewerkers en vertegenwoordigers in/van de hele keten de juiste informatie kunnen delen met consumenten en onze studenten en cursisten. Op zijn ‘Peters’ was de interactieve presentatie helemaal top. Geweldige discussies en met een actueel beeld en kennis kunnen de ambassadeurs weer hun rol in deze gaan oppakken.

Het tweede thema werd ingeleid door mijn interview met Wouter van de Veen. Wouter is Meester Worstmaker, Meester slager, Ambassadeur van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht maar vooral ambachtsman en slager/ondernemer. In het mei-nummer van Vlees+ heeft Wouter al laten weten dat hij met hun ambachtelijke slagersbedrijf een bewuste keuze hebben gemaakt voor het weer zelf gaan slachten van runderen en varkens. Het waarom van zelf weer gaan slachten en welke consequenties dit heeft voor de totale bedrijfsvoering stonden centraal in het interview en de discussie in de groep. Maar ook met welke verwachtingen zij dit hebben besloten om weer te gaan doen.

Ook zijn de trainingen en theorie- en praktijkexamens voor het certificaat Worstmaker weer gestart. De planningen voor zowel de locatie Zwolle als ook Rijswijk zijn gemaakt en op de locatie Zwolle his et eerste praktijkexamen al geweest.

Ook heeft op 11 juni de in april uitgestelde voorjaarsproductkeuring voor alle experts plaatsgevonden. De deelnemers leveren 4 willekeurige producten aan voor een microbiologische keuring en 4 willekeurige producten voor een organoleptische keuring. Dit zijn producten uit de assortimentsgroepen Worst/vleeswaren en Traiteur.

Onze samenwerkingspartner Normec Foodcare haalt een dag van tevoren met geconditioneerd transport deze producten op. In hun laboratorium worden de producten op van tevoren bekendgemaakte aspecten microbiologisch gekeurd. En de c.a. 120 producten voor de organoleptische keuring zijn op onze SVO-locatie gekeurd door gecertificeerde productkeurmeesters van het Expertisecentrum. Deze ronde van keuren hebben we vanwege de geldende maateregelen geen aspirant productkeurmeesters (onze studenten) uitgenodigd. Hopelijk kan dat in het najaar wel weer.

Inmiddels hebben we in het aanbod van het expertisecentrum prima aansluitende trainingen staan voor onze studenten die gediplomeerd uitstromen, maar ook voor zittende medewerkers uit de vlees be- en verwerkende bedrijven. Wil je meer weten over de activiteiten en trainingen van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht dan wil ik hierover altijd in gesprek gaan. Maar onze eigen collega’s Gertjan Verzijl, Marco de Koning en Ronnie Poeste kennen ook alle ins en outs als Ambassadeurs van het Expertisecentrum. Actuele  informatie over het trainingsaanbod staat op de website van het SVO.