Slagerij en bloemen

Ons mooie slagersambacht

Het Expertisecentrum voor het Slagersambacht is opgericht om de continuïteit van ons mooie ambacht te bevorderen. Op dit moment ondervindt het slagersambacht misschien wel de grootste bedreiging in de naoorlogse situatie. Door de overheid worden ongekende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maatregelen die absoluut noodzakelijk zijn om deze crisis te overwinnen. Premier Mark Rutte riep afgelopen maandag op tot solidariteit. De slagersbranche kenmerkt zich door deze vorm van verbondenheid. Telkens als er een van buiten komende bedreiging is, zoeken we in deze branche de oplossing in solidariteit.

Het is hartverwarmend om te zien hoe slagers vaak samen met andere vers specialisten zich inzetten om de consumenten ook in deze moeilijke omstandigheden te blijven voorzien van hun mooie ambachtelijke producten. Bijvoorbeeld door samen de bezorging ter hand te nemen. Ook worden de slagerijen op speciale uren voor senioren geopend. Of vormen van private shopping voor extra bezorgde consumenten. Maar ook andere gedupeerde ondernemers helpen het hoofd boven water te houden. Westlandse slagers die bloemen kopen van telers die anders zouden worden doorgedraaid en deze aan hun klanten geven.

Als we deze solidaire insteek met elkaar weten vast te houden dan gaat het ons lukken deze crisis te overwinnen en op die manier bij te dragen aan het verder behoud van ons mooie slagersambacht.

Wim van den Brink
voorzitter