Aandacht voor vlees

Zo is het nieuwjaarsdag en zo is de krokusvakantie alweer voorbij! Time flies…

Wat ook vliegt is de aandacht voor vlees want vlees haalt dagelijks het nieuws, al is dat traditioneel vaker negatief dan positief. Helemaal de laatste 1 tot 2 jaar, waarin vlees van alle kanten wordt belaagd, in relatie met milieu, gezondheid en moraal. En toch blijft de vleesconsumptie op hetzelfde niveau. Dat geeft te denken.

Wel is het zo dat bij de jongere generatie consumenten een grotere bereidheid is voor vlees-alternatieven. Reden te meer dachten wij om een seminar te organiseren rondom het thema ‘hybride’. Dat dat een thema is wat erg leeft bij slagers bleek uit de hoge opkomst van het eerste seminar wat het Expertisecentrum op 4 februari organiseerde. Dat smaakt naar meer! Het bestuur van het Expertisecentrum is alweer volop bezig met het eerstvolgende evenement. Hierover later meer!